СОЁЛЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
2023-02-03
Улаанбаатар хотноо “Соёлын салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалт 2023 оны 01 дүгээр сарын 30, 31-ний өдрүүдэд боллоо.
Тус сургалтаар “Цахим соёл”, соёлын салбарын цахим шилжилт, системүүдийн танилцуулга, GLAM цахим нэгдсэн системд өгөгдлийн маягт боловсруулах workshop, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Мөн сургалтын үеэр Соёлын өвийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
# Сэдвүүд
мэдээ