УЛСЫН ХАМГААЛАЛТАД БАЙХ ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫГ ГЭРЭЭГЭЭР ХАРИУЦАН ХАМГААЛЖ БУЙ МАЛЧДАД СУРГАЛТ ХИЙЖ ,ҮНЭМЛЭХ ГАРДУУЛЛАА.
2024-05-31

Архангай аймгийн 9 сумын нутаг дэвсгэрт орших улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг гэрээгээр хамгаалж буй иргэдэд аймгийн Засаг даргын захирамжаар мөнгөн урамшуулал олгох болсонтой холбогдуулан 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр дурсгалт газрыг гэрээгээр хариуцан хамгаалагч малчдад” Соёлын өвийн хамгаалалтын асуудал” сэдвээр сургалт хийж, үнэмлэх олголоо.

# Сэдвүүд
мэдээ
Онцлох мэдээ