СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН НОМЫН САНЧ, ӨВИЙН АЖИЛТНЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2024-04-25

Аймгийн Соёл, урлагийн газар, Нийтийн номын сан, Музейтэй хамтран сумдын Соёлын төвийн Номын санч, Өвийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг 2024 оны 03 сарын 20-21-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

# Сэдвүүд
мэдээ
Онцлох мэдээ