Хүний нөөцийн ил тод байдал

Соёл, урлагийн газраас дараах нээлттэй ажлын байрыг зарлаж байна.

Соёл, урлагийн газрын Соёл урлагийн хэлтэст

Соёл, гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалд тавигдах шаардлага:

  1. Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
  2. Мэргэжил: – Номын сан судлал, – Соёл судлал, – Багш, Урлагийн боловсрол – Соёл, урлагийн менежмент,
  3. Мэргэшил: Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх