Зорилт

Орон нутагт соёл урлагийг бүхий л түвшинд тэгш хүртээмжтэй хөгжүүлж, түүх  соёлын үнэт зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлнэ.