1

Үзвэр Үйлчилгээний хуваарь

 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  04 05 06
  ӨНӨӨДӨР
  07
  08 09 10
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  11 12 13 14 15 16 17
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  18 19 20 21 22 23 24
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  25 26 27 28 29 30 31
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  01 02 03 04 05 06 07
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  08 09 10 11 12 13 14
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  15 16 17 18 19 20 21
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  22 23 24 25 26 27 28
 • MonМягмарЛхагваПүрэвFriSatSun
  29 30 31 01 02 03 04

1500

Уран бүтээл

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

300

Баримтат өв